Voor bedrijven

 

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om werknemers een coachtraject te laten doorlopen voor persoonlijke ontwikkeling om zo de werksituatie te verbeteren.

 

Coaching is een actieve, daadkrachtige en persoonlijke manier om een wens tot verandering in het werk of persoonlijk leven (of een combinatie daarvan) te ondersteunen. Het helpt werknemers gericht te werken aan hun doel. Het zorgt ervoor dat ze gaan doen wat ze willen en wat ze kunnen. Het levert resultaat op voor henzelf, maar ook voor hun omgeving en voor de werkgever.

We gaan kijken naar de huidige situatie, competenties, en wensen. Daarnaast onderzoeken we de aanwezige valkuilen, belemmeringen en weerstanden. Coaching leert om te gaan met weerstanden en doorbreekt patronen.

Werknemers worden weerbaarder, daadkrachtiger, sociaal vaardiger en/of assertiever. Ze hebben meer innerlijke rust doordat ze beter met hun grenzen en behoeften om weten te gaan en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren en de omgang met collega’s verloopt soepeler en prettiger. Ook leren ze meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, waardoor ze makkelijker keuzes kunnen maken. Door Coaching worden ze sterkere personen die beter in hun vel zitten en daardoor beter functioneren.

U kunt er ook voor kiezen om een team collega’s een workshop te laten volgen. Een voorbeeld hiervan is de 'Mirror-me Hight tea'. 

 

Wilt u meer weten, neem vrijblijvend contact op!

De Ontdekkingsplaats © Rupz | Inloggen beheerder